نکته روز: بهترین انتقام ها فراموشی و بخشش است. (جونس)

چاپ سربرگ و تراکت رنگی (خرداد 94)

ارزان ترین مرکز چاپ سربرگ و تراکت رنگی با کاغذ تحریر 80 گرم یا گلاسه 135 گرم در فرم عمومی با بهترین کیفیت چاپ و مناسب ترین قیمت در کوتاهترین زمان .

لیست قیمت ویژه همکار
1000 برگ کاغذ تحریر 80 گرم کاغذ گلاسه 135 گرم
سایز تراکت چاپ یکرو چاپ دورو چاپ یکرو چاپ دورو تحویل
چاپ تراکتA6 - - - - 7 روز
چاپ تراکتA5 60,000 90,000 60,000 90,000 7 روز
چاپ تراکت سایز A4 120,000 180,000 120,000 180,000 7 روز
لیست قیمت ویژه همکار
2000 برگ کاغذ تحریر 80 گرم کاغذ گلاسه 135 گرم
سایز تراکت چاپ یکرو چاپ دورو چاپ یکرو چاپ دورو تحویل
چاپ تراکتA6 35,000 50,000 40,000 60,000 7 روز
چاپ تراکتA5 65,000 100,000 80,000 110,000 7 روز
چاپ تراکت سایز A4 130,000 200,000 160,000 210,000 7 روز
لیست قیمت ویژه همکار
5000 برگ کاغذ تحریر 80 گرم کاغذ گلاسه 120 گرم
سایز تراکت چاپ یکرو چاپ دورو چاپ یکرو چاپ دورو تحویل
چاپ تراکتA6 55,000 70,000 80,000 90,000 7 روز
چاپ تراکتA5 98,000 120,000 160,000 180,000 7 روز
چاپ تراکت سایز A4 200,000 240,000 310,000 350,000 7 روز
- سایز تراکت A4 در فرم عمومی 20x29 سانتیمتر می باشد.
- رعایت فاصله 5mm برای نوشته ها و هر چیزی که میخواهید در برش نرود از چهار طرف الزامیست.
- قیمت های فوق فقط هزینه چاپ می باشد و هزینه طراحی تراکت جداگانه محاسبه می گردد.
- قیمت های چاپ تراکت به تومان می باشد.
- در صورتیکه قیمت سفارش مورد نظر شما در لیست فوق قرار ندارد با ما تماس بگیرید.
- برای سفارش تکی یا اشخاص غیر همکار 20 درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد.